Inloggen     Nog niet geregistreerd? Registreer dan nu Wachtwoord vergeten? Klantenservice
Home › Disclaimer › Disclaimer Vorige pagina | Print deze pagina  | E-mail je vriend(in)  | Voeg toe aan favorieten   
   Disclaimer
Gepost op: 22/2/2008DISCLAIMER


Voor alle duidelijkheid wijst ABOUTHORSES.TV B.V. (‘ABOUTHORSES.TV') ten aanzien van de website www.abouthorses.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ABOUTHORSES.TV.

De inhoud van de site mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ABOUTHORSES.TV


De op deze website getoonde informatie wordt door ABOUTHORSES.TV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ABOUTHORSES.TV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel ABOUTHORSES.TV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ABOUTHORSES.TV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ABOUTHORSES.TV, welke geen eigendom zijn van ABOUTHORSES.TV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ABOUTHORSES.TV. Hoewel ABOUTHORSES.TV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ABOUTHORSES.TV worden onderhouden wordt afgewezen.

ABOUTHORSES.TV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, de daarop aangeboden producten en/of diensten en/of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Alle op de website afgebeelde gegevens (met uitzondering van bepaalde, hier boven bedoelde (hyper-)links van derden) waaronder begrepen: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van ABOUTHORSES.TV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op (recht-)personen die toegang krijgen tot deze site.

Tot slot voor de goede orde:
Abouthorses.tv, respectievelijk de rechthebbende, heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron om rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u contact opnemen met ons.

« naar vorige pagina Naar de top van de pagina
copyright abouthorses.tv abouthorses.tv accepteert: Geld overboeken? info@abouthorses.nl algemene voorwaarden - disclaimer - privacy - sitemap